Θεματικές Ενότητες του Συνεδρίου

Το γενικό θέμα του Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου στη Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων & Οργάνωση Εκπαίδευσης είναι: “Επιδιώκοντας την υπεροχή…”.

Στις επιμέρους συνεδρίες θα διερευνηθούν θέματα όπως:

 • Εκπαίδευση και Παγκοσμιοποίηση
 • Διαδικασίες Πιστοποίησης και Αξιολόγησης
 • Διασφάλιση Ποιότητας στην Εκπαίδευση, την Κατάρτιση και τη Δια Βίου Μάθηση
 • Εμπόδια στην Μάθηση
 • Εκπαίδευση εξ’ αποστάσεως και E-learning
 • Προσχολική Αγωγή
 • Εκπαιδευτική Ηγεσία
 • Τεχνολογία στην Εκπαίδευση
 • Νέες Τάσεις στην Εκπαίδευση
 • Εκπαίδευση Ξένων Γλωσσών
 • Ειδική Εκπαίδευση
 • Πολυπολιτισμική Εκπαίδευση
 • Εκπαίδευση Προσφύγων
 • Η διεθνοποίηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
 • Σχεδιασμός προγραμμάτων σπουδών
 • Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Κατάρτιση
 • Εκπαιδευτική Πολιτική
 • Εκπαιδευτική Ψυχολογία
 • Καινοτόμες Εκπαιδευτικές Προσεγγίσεις
 • Μάνατζμεντ Εκπαιδευτικών Μονάδων