Κόστος Συμμετοχής – Εγγραφές

Εγγραφή (μέχρι 15/10/2018):
Φοιτητές & Απόφοιτοι του Π.Μ.Σ. Διοίκηση και Οργάνωση Εκπαιδευτικών Μονάδων του ΑΤΕΙΘ: 80€
Λοιποί σύνεδροι 100€
Συνοδοί: 80€
Εγγραφή από 16/10/2018 και αργότερα:
Φοιτητές & Απόφοιτοι του Π.Μ.Σ. Διοίκηση και Οργάνωση Εκπαιδευτικών Μονάδων του ΑΤΕΙΘ: 100€
Λοιποί σύνεδροι 120€
Συνοδοί: 100€

 

Το κόστος συμμετοχής περιλαμβάνει: Το υλικό του συνεδρίου, είσοδο σε όλες τις συνεδρίες, coffee breaks, επίσημο δείπνο την τελευταία ημέρα του συνεδρίου, βεβαίωση συμμετοχής, βεβαίωση παρουσίασης.

Τουλάχιστον ένας συγγραφέας ανα άρθρο θα πρέπει να κάνει εγγραφή ώστε να έχει το δικαίωμα να παρουσιάσει το άρθρο στο συνέδριο και να συμπεριληφθεί στα πρακτικά. Κάθε συγγραφέας μπορεί να παρουσιάσει μέχρι ένα άρθρο.