Υποβολή Αιτήσεων

ΝΕΟ (24/04/2023):  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ / ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024:

Άρχισε η  υποβολή των αιτήσεων με αποκλειστικά μεθόδους εξ’ αποστάσεως διδασκαλίας και εξέτασης για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024. Έναρξη μαθημάτων: Οκτώβριος 2023. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 31/5/2023

Γρήγορα Στοιχεία

Ημέρες & ώρες διαλέξεων:

Σεπτέμβριος – Οκτώβριος 2023

29/09, 16.00-22.00, 30/09, 09.00-15.00, 1/10, 09.00-15.00

20/10, 16.00-22.00, 21/10, 09.00-15.00, 22/10, 09.00-15.00

4,11,18,25/10, 16.00-22.00

Νοέμβριος 2023

3/11, 16.00-22.00, 4/11, 09.00-15.00, 5/11, 09.00-15.00

24/11, 16.00-22.00, 25/11, 09.00-15.00, 26/11, 09.00-15.00

1,8,15,22,29/11, 16.00-22.00

Δεκέμβριος 2023

15/12, 16.00-22.00, 16/12, 09.00-15.00, 17/12, 09.00-15.00

6,13/12, 16.00-22.00

Ιανουάριος 2024

12/01, 16.00-22.00, 13/01, 09.00-15.00, 14/01, 09.00-15.00

27/01, 09.00-15.00, 28/01, 09.00-15.00

10,17/1/2024, 16.00-22.00

Απουσίες: Δύο ανα μάθημα

Τρόπος διδασκαλίας: Αποκλειστικά εξ’ αποστάσεως

Τρόπος Εξέτασης: Αποκλειστικά εξ’ αποστάσεως μέσω γραπτών εξετάσεων (2-4/2/2024) ή/και κατάθεσης εργασίας

Τέλη φοίτησης: 2200€ σε τρείς δόσεις.

Μαθήματα ή διπλωματική: Εξαρτάται από την επιλογή του φοιτητή/φοιτήτριας, ή δύο μαθήματα στο τρίτο εξάμηνο ή εκπόνηση διπλωματικής εργασίας και διαδικτυακή υποστήριξή της

Απαλλαγή τελών φοίτησης: Σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της νομοθεσίας.

Απαλλαγή από μαθήματα: Σε ήδη κατόχους μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, υπό προϋποθέσεις.

  • Ο κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλλει αίτηση αποκλειστικά και μόνο σε μία κατεύθυνση του προγράμματος και αξιολογείται για αυτήν.
  • Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των φακέλων υποψηφιότητας θα διεκπεραιωθούν και θα ανακοινωθούν ανα κατεύθυνση.
  • Ο αριθμός των εισακτέων της τρέχουσας προκήρυξης για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 για την κατεύθυνση Διοίκηση και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών και Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων είναι εκατόν εξήντα (160) άτομα.
  • Ο αριθμός των εισακτέων της τρέχουσας προκήρυξης για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 για την κατεύθυνση Ψηφιακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση είναι σαράντα (40) άτομα.
  • Ο αριθμός των εισακτέων της τρέχουσας προκήρυξης για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 για την κατεύθυνση Εκπαίδευση Ενηλίκων είναι σαράντα (40) άτομα.
  • Σε περίπτωση που δεν συμπληρωθεί από τους επιτυχόντες ο υπό προκήρυξη αριθμός για μία κατεύθυνση, ο αριθμός μπορεί να συμπληρωθεί – με απόφαση της Συνέλευσης – από υποψηφίους άλλης κατεύθυνσης με βάση την κατάταξη τους, εφόσον το επιθυμούν.

Διαδικασία υποβολής υποψηφιότητας

 • Οι ενδιαφερόμενοι, καλούνται να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση στοιχείων και να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά τους ηλεκτρονικά στο σύνδεσμο https://forms.gle/BXF9FwNR7W4MVmEi9 μέχρι την  Τετάρτη 31/05/2023.
 • Η επιτροπή επιλογής καταρτίζει τον αρχικό πλήρη κατάλογο όσων έχουν υποβάλει αίτηση
 • Απορρίπτονται οι υποψήφιοι που δεν πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια του νόμου και του κανονισμού σπουδών και γίνεται η πρώτη επιλογή των υποψηφίων
 • Οι υποψήφιοι που βρίσκονται στις πρώτες 50 θέσεις ανα κατεύθυνση (στην κατεύθυνση της  Διοίκησης και Αξιολόγησης Εκπαιδευτικών και Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων θα κληθούν οι υποψήφιοι που βρίσκονται στις πρώτες 200 θέσεις) καλούνται σε προσωπική διαδικτυακή συνέντευξη σε πρόγραμμα που θα ανακοινωθεί με προσωπικό μήνυμα στον κάθε υποψήφιο (η μη συμμετοχή στην διαδικασία της συνέντευξης συνεπάγεται την ακύρωση της αίτησης).
Θεσμικό πλαίσιο ΠΜΣ (link)

Προκήρυξη (pdf)

Υπόδειγμα Συστατικής Επιστολής (docx)

Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος (docx)