Χαιρετισμός

 Καθηγητής Ευάγγελος Χρήστου

Καλωσόρισμα και παρουσίαση του Μεταπτυχιακού, από τον Διευθυντή του Π.Μ.Σ., Καθηγητή κ. Ευάγγελο Χρήστου

Το πρόγραμμα σπουδών αναπτύχθηκε κατόπιν στενής συνεργασίας με ειδικούς επιστήμονες και καθηγητές Α.Ε.Ι. της Ελλάδας και του εξωτερικού, ειδικευμένους σε θέματα διοίκησης της εκπαίδευσης, εκπαιδευτικής πολιτικής και στρατηγικής αλλά και εκπαιδευτικής έρευνας. Ακόμα, στην ανάπτυξη του μεταπτυχιακού συμμετείχαν κλαδικοί και επιστημονικοί φορείς των τριών βαθμίδων της εκπαίδευσης όπως και Ελληνικά και ξένα πανεπιστήμια. Η υψηλής ποιότητας διδασκαλία προσφέρεται με ευέλικτες μορφές εκπαίδευσης (διά ζώσης μαθήματα ένα Σαββατοκύριακο ανά μήνα σε συνδιασμό με ευέλικτες και διαδικτυκές μορφές διδασκαλίας), παρέχοντας έτσι τη δυνατότητα στον εργαζόμενο μεταπτυχιακό φοιτητή να αναπτύξει σε μεγαλύτερο βαθμό τις γνώσεις και τις δεξιότητές του σε διάφορους τομείς της διοίκησης των εκπαιδευτικών μονάδων της πρωτοβάθμιας, της δευτεροβάθμιας, της μεταλυκειακής, της επαγγελματικής, αλλά και της ανώτατης εκπαίδευσης.

Αντικείμενο του παρόντος Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι η παραγωγή αφενός μεν γνώσης στον επιστημονικό χώρο της Διοίκησης και Οργάνωσης Εκπαιδευτικών Μονάδων και αφετέρου η μετάδοσή της στους μεταπτυχιακούς φοιτητές που θα το παρακολουθούν, επιτυγχάνοντας έτσι τον ευρύτερο σκοπό του Π.Μ.Σ. που είναι η παροχή σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης στελεχών υψηλού επιπέδου που μπορούν να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις των δημόσιων και ιδιωτικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων για ειδικευμένους ανθρώπινους πόρους σε θέματα εκπαιδευτικής διοίκησης, οργάνωσης και στρατηγικής, εκπαιδευτικής πολιτικής και σχεδιασμού, εκπαιδευτικής αξιολόγησης και πιστοποίησης. Ακόμα, συμβάλουν στη αναβάθμιση της λειτουργίας των εκπαιδευτικών μονάδων της χώρας όλων των βαθμίδων και κατά συνέπεια στη βιώσιμη εκπαιδευτική, κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας.

Στο μεταπτυχιακό διδάσκουν κορυφαίοι καθηγητές από διάφορα πανεπιστήμια της Ελλάδας οι οποίοι καλύπτουν πλήρως όλα τα γνωστικά αντικείμενα των μαθημάτων. Επιπλέον, παρέχεται στους μεταπτυχιακούς μας φοιτητές ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα σεμιναριακών διαλέξεων από ειδικούς επιστήμονες και ανώτατα στελέχη φορέων και οργανισμών εκπαίδευσης.

Τόσο εγώ προσωπικά όσο και όλη η ομάδα των καθηγητών αλλά και του διοικητικού προσωπικού του παρόντος μεταπτυχιακού, εργαζόμαστε διαρκώς ώστε το πρόγραμμα να ικανοποιεί επιτυχώς και με τον πλέον σύγχρονο και ευέλικτο τρόπο τόσο τις απαιτήσεις των μεταπτυχιακών φοιτητών όσο και τις ανάγκες των εργαζομένων στην εκπαίδευση, των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και τελικά της ευρύτερης Ελληνικής κοινωνίας!

Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ.
Ευάγγελος Χρήστου
Καθηγητής