Επικοινωνία

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στη Διοίκηση και Οργάνωση Εκπαιδευτικών Μονάδων

Τμήμα Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ & Τουρισμού

Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος

Τ.Θ. 141 Θεσσαλονίκη 57400

e-mail: information (at) education-master.gr

Καθημερινά 09.00-14.00

Τηλέφωνο: 2310013450