Επικοινωνία

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στη Διοίκηση και Οργάνωση Εκπαιδευτικών Μονάδων

Τμήμα Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ & Τουρισμού

Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος

Ισόγειο κτηρίου Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης, Πανεπιστημιούπολη Σίνδου

Τ.Θ. 141 Θεσσαλονίκη 57400

e-mail: information@education-master.gr

Καθημερινά 11.00-14.00 (κατόπιν ραντεβού)