Θεσμικό Πλαίσιο Λειτουργίας & Κανονισμοί

Η λειτουργία του Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση & Οργάνωση Εκπαιδευτικών Μονάδων ρυθμίζεται από: