Θεσμικό Πλαίσιο Λειτουργίας & Κανονισμοί

Η λειτουργία του Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση & Οργάνωση Εκπαιδευτικών Μονάδων ρυθμίζεται από :

  • Το Θεσμικό πλαίσιο μεταπτυχιακών σπουδών (ν. 3685/τ.Α’ 148/16-7-2008)
  • Το ΦΕΚ ίδρυσης του Π.Μ.Σ. (ΦΕΚ 2226/19-07-2016)
  • Τον κανονισμό σπουδών των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων του ΑΤΕΙΘ (pdf)
  • Τον κανονισμό σπουδών του Π.Μ.Σ. (pdf)