Όργανα Διοίκησης του ΠΜΣ

Το Π.Μ.Σ. λειτουργεί με τα νόμιμα διοικητικά όργανα τα οποία είναι:

α) ο Διευθυντής του Μεταπτυχιακού: Ευάγγελος Χρήστου (Καθηγητής)

α) η Αναπληρώτρια Διευθύντρια του Μεταπτυχιακού: Χρυσούλα Χατζηγεωργίου (Καθηγήτρια)

β) η Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ.: Ευάγγελος Χρήστου (Καθηγητής), Φώτης Κιλιπίρης (Καθηγητής),  Χρυσούλα Χατζηγεωργίου (Καθηγήτρια), Αντώνιος Γιαννόπουλος (Επίκουρος Καθηγητής), Ιωάννα Σιμέλη (Επίκουρη Καθηγήτρια)

γ) η Συνέλευση του Τμήματος Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ & Τουρισμού του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος