Όργανα Διοίκησης του ΠΜΣ

Το Π.Μ.Σ. λειτουργεί με τα νόμιμα διοικητικά όργανα τα οποία είναι:

α) ο Διευθυντής του Μεταπτυχιακού: Ευάγγελος Χρήστου (Καθηγητής)

α) η Αναπληρώτρια Διευθύντρια του Μεταπτυχιακού: Χρυσούλα Χατζηγεωργίου (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια)

β) η Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ.: Ευάγγελος Χρήστου (Καθηγητής), Φώτης Κιλιπίρης (Καθηγητής), Τάνια Καπίκη (Καθηγήτρια), Χρυσούλα Χατζηγεωργίου (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια), Σάββας Μαυρίδης (Αναπληρωτής Καθηγητής)

γ) η Συνέλευση του Τμήματος Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ & Τουρισμού του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος