Υποβολή Αιτήσεων

ΝΕΟ: Προκήρυξη κύκλου εισαγωγής φοιτητών για το ΠΜΣ Διοίκηση και Οργάνωση Εκπαιδευτικών Μονάδων με ειδίκευση στη Διοίκηση και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών και Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων για το Χειμερινό Εξάμηνο εξάμηνο 2020-2021:

Ξεκίνησε η  υποβολή των αιτήσεων με ευέλικτες μορφές παρακολούθησης και σπουδών για το χειμερινό εξάμηνο 2020-2021 με ημερομηνία λήξης αιτήσεων την 20/09/2020.

Οι ενδιαφερόμενοι, καλούνται να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση στοιχείων και να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά τους ηλεκτρονικά στο σύνδεσμο https://forms.gle/7B5QPJ2L8jMbRJP56 μέχρι την 20/09/2020.

Συγκεκριμένα οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλλουν:

 • Αίτηση υποψηφιότητας (docx)
 • Βιογραφικό Σημείωμα (docx)
 • Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
 • Αναλυτική Βαθμολογία με ακριβή Μέσο Όρο
 • Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (εφόσον υπάρχει)
 • Διδακτορικό τίτλο σπουδών (εφόσον υπάρχει)
 • Αναγνώριση του ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α./Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για όσους έχουν πτυχίο ή/και μεταπτυχιακό από Πανεπιστήμιο του εξωτερικού
 • Αποδεικτικό καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (Επίπεδο Β1 και πάνω)
 • Επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις (εφόσον υπάρχουν)
 • Δύο Συστατικές επιστολές (από καθηγητή ΑΕΙ ή από εργοδότη). Η μη προσκόμιση των συστατικών επιστολών δεν συνιστά λόγο απόρριψης της αίτησης. (docx)

Προκήρυξη Εισαγωγής για την ειδίκευση  Διοίκηση και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών και Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (pdf)


ΝΕΟ: Προκήρυξη κύκλου εισαγωγής φοιτητών για το ΠΜΣ Διοίκηση και Οργάνωση Εκπαιδευτικών Μονάδων με ειδίκευση στις Ψηφιακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση για το Χειμερινό Εξάμηνο εξάμηνο 2020-2021:

Ξεκίνησε η  υποβολή των αιτήσεων με ευέλικτες μορφές παρακολούθησης και σπουδών για το χειμερινό εξάμηνο 2020-2021 με ημερομηνία λήξης αιτήσεων την 21/09/2020.

Οι ενδιαφερόμενοι, καλούνται να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση στοιχείων και να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά τους ηλεκτρονικά στο σύνδεσμο https://forms.gle/7B5QPJ2L8jMbRJP56 μέχρι την 21/09/2020.

Συγκεκριμένα οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλλουν:

 • Αίτηση υποψηφιότητας (docx)
 • Βιογραφικό Σημείωμα (docx)
 • Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
 • Αναλυτική Βαθμολογία με ακριβή Μέσο Όρο
 • Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (εφόσον υπάρχει)
 • Διδακτορικό τίτλο σπουδών (εφόσον υπάρχει)
 • Αναγνώριση του ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α./Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για όσους έχουν πτυχίο ή/και μεταπτυχιακό από Πανεπιστήμιο του εξωτερικού
 • Αποδεικτικό καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (Επίπεδο Β1 και πάνω)
 • Επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις (εφόσον υπάρχουν)
 • Δύο Συστατικές επιστολές (από καθηγητή ΑΕΙ ή από εργοδότη). Η μη προσκόμιση των συστατικών επιστολών δεν συνιστά λόγο απόρριψης της αίτησης. (docx)

Προκήρυξη Εισαγωγής για την ειδίκευση με ειδίκευση στις Ψηφιακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση (pdf)


ΝΕΟ: Προκήρυξη κύκλου εισαγωγής φοιτητών για το ΠΜΣ Διοίκηση και Οργάνωση Εκπαιδευτικών Μονάδων με ειδίκευση στην Εκπαίδευση Ενηλίκων για το Χειμερινό Εξάμηνο εξάμηνο 2020-2021:

Ξεκίνησε η  υποβολή των αιτήσεων με ευέλικτες μορφές παρακολούθησης και σπουδών για το χειμερινό εξάμηνο 2020-2021 με ημερομηνία λήξης αιτήσεων την 22/09/2020.

Οι ενδιαφερόμενοι, καλούνται να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση στοιχείων και να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά τους ηλεκτρονικά στο σύνδεσμο https://forms.gle/7B5QPJ2L8jMbRJP56 μέχρι την 22/09/2020.

Συγκεκριμένα οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλλουν:

 • Αίτηση υποψηφιότητας (docx)
 • Βιογραφικό Σημείωμα (docx)
 • Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
 • Αναλυτική Βαθμολογία με ακριβή Μέσο Όρο
 • Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (εφόσον υπάρχει)
 • Διδακτορικό τίτλο σπουδών (εφόσον υπάρχει)
 • Αναγνώριση του ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α./Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για όσους έχουν πτυχίο ή/και μεταπτυχιακό από Πανεπιστήμιο του εξωτερικού
 • Αποδεικτικό καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (Επίπεδο Β1 και πάνω)
 • Επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις (εφόσον υπάρχουν)
 • Δύο Συστατικές επιστολές (από καθηγητή ΑΕΙ ή από εργοδότη). Η μη προσκόμιση των συστατικών επιστολών δεν συνιστά λόγο απόρριψης της αίτησης. (docx)

Προκήρυξη Εισαγωγής για την ειδίκευση Εκπαίδευση Ενηλίκων (pdf)